Layer 1
Een unieke wellnessbeleving met alles erop en eraan Laat je in de watten leggen door onze arrangementen

Disclaimer

Informatie Website:
Bij samenstelling van de op deze website gepubliceerde informatie hebben wij grote zorgvuldigheid betracht. Desondanks is het mogelijk dat de gepubliceerde informatie onvolledig of onjuist is. Wijzigingen in prijzen, tekst, foto’s en tekeningen zijn voorbehouden Sauna & Beauty
Den Ilp en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden doorgevoerd. Er kunnen aan deze website geen rechten worden ontleend. Sauna & Beauty Den Ilp aanvaardt hiervoor nimmer aansprakelijkheid. Sauna & Beauty Den Ilp sluit elke aansprakelijkheid uit voor schade die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van (of de onmogelijkheid van het gebruik van) de gepubliceerde informatie op onze website.

Bezoek aan de website:
U kunt deze website bezoeken zonder ons mee te delen wie u bent en zonder dat u daarvoor persoonlijke gegevens moet vrijgeven.  Er bestaat echter de mogelijkheid dat wij voor specifieke  doeleinden  informatie van u nodig hebben voor, bijvoorbeeld, de bevestiging van reserveringen en of een reactie op een ingevuld contactformulier. Wij streven ernaar u dat te allen tijde te laten weten voordat wij persoonlijke informatie via Internet verzamelen.

Deze website houdt door middel van een teller het aantal bezoekers bij, de websites waar zij van afkomstig zijn en via welke provider men toegang heeft tot het internet. De resultaten worden uitsluitend in geaggregeerde en in niet tot individuele personen herleidbare vorm gebruikt en eventueel als zodanig aan derden ter beschikking gesteld.

Persoonlijke gegevens en beveiliging:
Het is onze bedoeling de kwaliteit en integriteit van de persoonlijke informatie te bewaken. 
Uw persoonlijke informatie zal niet worden doorverkocht. Aanvragen van gebruikers voor het aanpassen of verwijderen van persoonlijke gegevens zullen zo snel mogelijk worden behandeld.

Links naar andere sites
Onze website bevat links naar andere websites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van die andere websites of voor de privacybescherming op die websites. Sauna & Beauty Den Ilp behoudt zich het recht voor deze Privacy Verklaring te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen.

Copyright
De intellectuele eigendomsrechten op alle teksten en foto’s van deze website behoren toe aan Sauna & Beauty Den Ilp. Niets van deze website mag zonder schriftelijke toestemming van Sauna & Beauty Den Ilp worden verveelvoudigd. De inhoud van deze website is alleen bestemd voor persoonlijk, niet commercieel , gebruik. Voor elk ander gebruik is vooraf schriftelijke toestemming van Sauna & Beauty Den Ilp vereist.

Gebruik van deze site, te weten www.thermesaunadenilp.nl is gebonden aan de onderstaande voorwaarden en beperkingen.
Toegang tot en het gebruik van deze site betekent dat de gebruiker met onderstaande voorwaarden instemt.

De site is bestemd voor het verstrekken van informatie over de producten en diensten die de bezoeker aantreft op de site.
En ondanks het feit dat Sauna & Beauty Den Ilp en producenten van de site Studio Taman uiterste zorgvuldigheid betracht hebben en betrachten bij de ontwikkeling en het beheer van deze site, geven zij geen garanties met betrekking tot de aard en de inhoud van de informatie op de site en zijn zij niet aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik ervan.

Voorts houden Sauna & Beauty Den Ilp, Studio Taman en Devani Creative zich het recht voor om eventuele fouten in soort- formaat, (prijs)aanduidingen of anderzins te corrigeren op ieder door hen te bepalen tijdstip. Deze correctie’s kunnen u derhalve ook telefonisch, per e-mail of ander communicatiemiddel bereiken.

Ook de levertijd of beschikbaarheid van producten is onder voorbehoud. Aan het via deze site informeren naar producten kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en het gebruik van de site, wordt dan ook uitdrukkelijk van de hand gewezen. Tevens wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de site.

Verwijzingen of verbindingen naar andere sites of bronnen, nu of in de toekomst op de site geplaatst, die geen eigendom zijn van Sauna & Beauty Den IlpStudio Taman en Devani Creative, zijn slechts opgenomen ter informatie. Sauna & Beauty Den Ilp, Studio Taman en Devani Creative zijn derhalve niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van dergelijke sites of bronnen. Sauna & Beauty Den Ilp, Studio Taman en Devani Creative aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, advertenties, producten of andere zaken op dergelijke sites of bronnen.

Sauna & Beauty Den Ilp, Studio Taman en Devani Creative zijn niet aansprakelijk voor enige vorm van schade of verlies veroorzaakt door, of in verband met het gebruik van of door, het afgaan op de inhoud, goederen of diensten als aangeboden op dergelijke sites of bronnen.